2015-09-01

Petycje

Kategoria ta przeznaczona do zamieszczania informacji zawierających odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, które wpłyną do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sochaczewie, datę ich złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja została złożona.
Informacja, o której mowa wyżej w przypadku wpłynięcia petycji niezwłocznie aktualizowana będzie o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dane dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji zgodnie z treścią ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U.2014.1195).